Jak řešit problémy s připojením k Internetu

dne

Pokud vám přestal fungovat Internet zde najdete pár důležitých informací

Snažíte se připojit k Internetu a prohlížeč vám hlásí, že stránku nelze nalézt? Zde najdete několik bodů jak závadu lokalizovat případně opravit. Příkazy se spouštějí z konzoly, tu spustíte příkazem Klávesa Win+ klávesa R a příkazem cmd

Kontrola hardware

Prvním krokem je zjištění jestli je chyba v hardware. Toto ověříte příkazem ipconfig, pokud vidíte připojení
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
a není u něj zpráva
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
pak je pravděpodobné, že máte kabel připojen a síťová karta funguje.
Pokud chybí „Adaptér sítě Ethernet“ případně „Modem“ je třeba nainstalovat síťovou kartu nebo modem(případně opravit ovladače). Pokud vidíte „odpojeno“ je třeba zkontrolovat kabel nebo vytočit připojení u modemu(hlavně u připojení přes mobil nebo u starších ADSL).

Zjištění dostupnosti serveru

Pokud je kabel připojen nebo spojení navázáno zjistěte dostupnost serverů. To provedete příkazem ping www.seznam.cz případně ping libovolná internetová adresa. Měli by jste dostat následující odpověď:
Příkaz PING na www.seznam.cz [77.75.76.3] - 32 bajtů dat:
Odpověď od 77.75.76.3: bajty=32 čas=6ms TTL=61
Odpověď od 77.75.76.3: bajty=32 čas=6ms TTL=61
Odpověď od 77.75.76.3: bajty=32 čas=6ms TTL=61
Odpověď od 77.75.76.3: bajty=32 čas=6ms TTL=61

Statistika ping pro 77.75.76.3:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 6ms, Maximum = 6ms, Průměr = 6ms
Pokud vidíte toto hlášení a Internet přesto nefunguje doporučuji Vám nainstalovat jiný webový prohlížeč(Chrome, Operu nebo Firefox) protože chyba není v připojení. Prohlížeč je poškozen nebo máte počítač zavirovaný.
Pokud je odpověď Chyba hardware je třeba přeinstalovat síťovou kartu nebo modem, případně vyměnit hardware.
V případě že dostanete odpověd
Hostitele jméno_webu se pomocí příkazu Ping nepodařilo najít, zkontrolujte název hostitele a akci opakujte.
je pravděpodobné, že máte nastavený špatný server DNS. Zkuste ještě ping 77.75.76.3 a pokud funguje pak máte nastavený špatně server DNS. Návod na změnu DNS serveru najdete na stránkách OpenDNS.
V opačném případě čtěte dál.
Jestliže je odpověď cílový hostitel je nedostupný je třeba zkontrolovat nastavení TCP protokolu. To uděláme příkazem ipconfig /all, měli by jste dostat následující odpověď
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:

Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : jméno síťové karty nebo modemu
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1X-6X-3X-8X-EX
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : XX.XX.XX.XX
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.248
Výchozí brána . . . . . . . . . . : XX.XX.XX.YY
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 208.67.222.222
208.67.220.220
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno

Jetřeba mít nastaveny tyto položky:

Adresa IPv4

Vaše IP adresa, adresu dostanete od vašeho poskytovatele nebo se přidělí automaticky.

Maska podsítě

Maska připojení TCP, adresu dostanete od vašeho poskytovatele nebo se přidělí automaticky.

Výchozí brána

Adresa počítače na který směruje veškerý odchozí provoz, adresu dostanete od vašeho poskytovatele nebo se přidělí automaticky.

Servery DNS

Adresy DNS serverů, nastavení najdete výše v tomto návodu, adresu dostanete od vašeho poskytovatele nebo se přidělí automaticky.

Pokud nějaká položka chybí nebo je špatně nastavena je to důvod proč vám Internet nefunguje.
Tyto nastavení je potřeba konzultovat s vaším provozovatelem.
Pokud máte špatné nastavení nebo žádné, můžete se ho pokusit opravit příkazem
ipconfig /renew
který by měl zajistit nové nastavení všech parametrů. Pokud vaše IP Adresa začíná 169.254.XX.XX máte přidělenou prázdnou adresu protože server který přiděluje IP adresy nefunguje. Pokud provozujete externí modem je třeba zkontrolovat jestli je modem v pořádku. Modem vypněte a znovu zapněte, počkejte 3 minuty a zkuste připojení. Pokud se nic nezměnilo zkontrolujete dostupnost modemu. ping 10.0.0.138 nebo ping 192.168.1.1 adresa by měla korespondovat s vaší IP adresou. Dostupnost modemu můžete také zkontrolovat z prohlížeče 10.0.0.138 nebo 192.168.1.1, adresa modemu lze také zjistit podle brány TCP připojení. IP adresa modemu odpovídá bráně vašeho připojení. Pokud nic z tohoto nepomůže, můžete nás zavolat.
Ještě poznámka: pokud jste vyměnili počítač nebo sítovou kartu a některých provideru (Erkor, UPC a další) je třeba nahlásit provozovateli novou MAC adresu(viz ipconfig). Jinak vám systém sice adresu přidělí, ale internet nebude fungovat, protože vás systém bere jako neznámého uživatele. MAC adresa je unikátní číslo, které má každé síťové zařízení(něco jako IMEI u mobilů)