Jak zálohovat data

dne

V tomto článku se dozvíte které události mohou ovlivnit bezpečnost vašich dat a jak se proti nim bránit

Zálohování

Jak lze přijít o data

Zálohování dat není tak jednoduché jak vypadá. Je třeba vzít v úvahu všechny možnosti ztráty dat a vytvořit strategii, která zajistí nejnižší možné náklady na obnovu běžného provozu po takovéto události. Data jsou mnohdy jsou mnohonásobně dražší než hardware na kterém je provozujete, proto zálohování vašich dat nikdy nepodceňujte. Chybami se člověk učí, některé chyby jsem již udělal za vás. Vycházím z dlouhodobé praxe ve správě informačních technologií v desítkách firem.

Chyba hardware

Chyba hardware je nejčastější způsob ztráty dat, s touto možností by měl počítat každý uživatel. Pokud váš počítač vydává divné zvuky nebo je problém s čtením/zápisem na disk je velmi pravděpodobné, že vás pevný disk brzy zkolabuje. Většina lidí se domnívá, že to ještě chvíli vydrží a nedává těmto problémům důležitost jakou si zaslouží. V dnešní době jsou ceny pevných disků tak nízké, že nemá význam otálet s okamžitou výměnou disku. Stejně se nelze problémům vyhnout a proto je lepší vyměnit při prvních známkách problémů.
Existují i disková pole, která zvyšují odolnost proti chybě disku, ale v praxi se stává, že je vadná celá série disků a ani diskové pole vás neuchrání před ztrátou dat. V diskových polích se díky složitějšímu zápisu také občas objevují chyby způsobené chybou software řadiče diskového pole, chybou řadiče nebo nekorekním zápisem dat výpadkem nebo nestabilitou napájení. Proto není radno spoléhat na diskové pole. Díky diskovému poli bude váš server rychlejší, spolehlivější, ale to neznamená, že bude bezproblémový. Pokud diskové pole máte, je naprosto nuné provádět denní kontroly a mít připravený spare(náhradní) disk, nejlépe rovnou připojený k řadiči.

Lidský faktor

Každému se již určitě stalo, že smazal, přesunul neznámo kam nebo neuložil dokument na kterém pracoval několik hodin. Nezanedbalnou položkou ztráty dat jsou i úmyslné ztráty dat, způsobené nespokojenými pracovníky nebo hackery. Je dobré počítat s tím, že vaše data, které používáte v celé firmě někdo buď úmyslně nebo neúmyslně vymaže.

Chyby software

Programy vytvářejí lidé a také lide s nimi pracují. Není proto vyloučeno, že program díky neočekávané odezvě uživatele nebo interní chybě způsobí ztrátu dat. Chyby v software také používají viry, spyware a osoby které se přes softwarovou ochranu snaží dostat k vašim datům. V takovém případě můžete také velmi snadno přijít o svá data, proto je dobré i tuto volbu při návrhu zálohování brát v potaz.

Vyšší moc

Tyto okolnosti většina správců sítě nebere vůbec vážně. Může vás zaskočit, požár, úder blesku, záplavy, chyby elektroinstalace, zloděj nebo cokoliv jiného co ani mě v tomto okamžiku nenapadá.

Jak se bránit

Jakým způsobem zabezpečit svá data aby i v případě nenadálé katastrofy mohla firma fungovat dále a minimalizovat vzniklé škody. Přijít o účetnictví, objednávky nebo databázi klientů může být pro většinu firem fatální.

Zálohování

Ano o tom to je. Bohužel stále existují firmy i jednotlivci co nikdy nic nezálohovali. Ve své praxi jsem to už zažil mnohokrát. Je třeba pravidelně zálohovat, otázkou ovšem zůstává jak a na co.

Jak často

Vzhledem k tomů, že většina lidí si maximálně pamatuje na jakém projektu včera pracovali je dobré zálohovat každý den ke konci pracovní doby. Pokud provozujete účetnictví nebo databází je vhodné tyto aplikace zálohovat alespoň 2x denně. Například před odchodem na oběd a na konci pracovní doby. Vhodně nastavený zálohovací software se o zálohování postará sám.

Kam

V zásadě by se mělo zálohovat na stroj který není volně přístupný a má ochranu. Zálohovat na druhý disk v serveru nebo u uživatele přináší mnohá rizika. Například při fatální závadě zdroje serveru, přijdete o všechny disky včetně dat i záloh. Přesně stejný problém nastane při krádeži, požáru nebo jiné podobné události. Na zálohování je třeba vyhradit zařízení umístěné, v jiné kanceláří nebo budově. Server musí být zkonfigurovám tak aby v případě napadení hackerem nebo nespolehlivým zaměstnancem nebylo zjevné kam jsou data zálohovány. Toto lze zajistit tím, že se zálohovací stroj bude připojovat k serveru a ne naopak. Toto je v případě že provovozujete systém s přístupem z venku naprostá nutnost. Pokud hacker napadne váš systém a bude mít přístup zálohám je jisté, že vaše zálohy smaže také. Zálohovací zařízení a server musí být připojeny k elektrické síti přes UPS, aby se zabránilo poškození dat chybou nebo výpadkem napájení. Pokud zálohujete na počítač, používejte zrcadlené disky. Složitější pole disků není doporučeno, může dojít k poruše řadiče a data už nikdo nedá dohromady i přes to, že disky budou v naprostém pořádku. Při zálohování na flash disky používejte mirror také. Flash disky mohou odejít taky.

Sady záloh

Zálohovat veškeré data na serveru každý den není nutné, většina dat není aktualizována, protože obsahují starší data ke kterým se nepřistupuje denně a je pravděpodobnost, že již nikdy nebudou měněna. Například objednávky, faktury, učetnictví z minulého roku. Taková data je vhodné vypálit na CD nebo DVD a schovat na bezpečném místě, nejlépe v trezoru. Tímto ušetříte spoutu místa na zálohovacím stroji a času k provedení zálohy. Pokud jde o vaše aktuální pracovní složky je nutné zálohovat denně. Je dobré si vytvořit různé sady záloh. V případě, že někdo omylem vymaže soubor a přijde se na to až za měsíc, je třeba udržovat různě staré zálohy. Ideální je udržovat denní, týdenní a měsíční zálohu nebo zálohování upřesnit podle potřeb provozu.

Kontrola zálohovacího zařízení a uživatelů

Zálohovací zařízení je nutné pravidelně kontrolovat a veškeré zjištěné závady neprodleně odstranit. Zálohovat na plné nebo nefunkční zařízení jak známo nelze. Kontrolujte také velikost záloh. Pokud se zálohy zmenšují je určitě něco špatně. Zálohovací zařízení musí mít přístupová práva s možností číst na serveru naprosto vše. Kontrolujte uživatele aby si důležitá data ukládali na server, třeba do soukromé složky. Kontrolovat více uživatelů je v praxi nezvladatelné, proto je třeba mít interní směrnice s přesnými postupy a odpovědností jednotlivých osob. Za data v jednotlivých počítačích odpovídají uživatelé, za zálohování dat serveru správce.

Čím?

Zálohovacích programů existuje spousta, i samotné Windows mají vlastní zálohovací program. Doporučuji Vám se podívat na weby, které nabízejí software ke stažení