Klávesové zkratky ve Windows Vista

dne

Které klávesové zkratky ve Windows Vista můžete použít?

Obecné klávesové zkratky

 • Windows +R – otevře dialog spuštění programu
 • Windows +D – zobrazí plochu
 • Windows +E – otevře okno „Tento Počítač“
 • Windows +M – minimalizuje všechny programy
 • Windows +U – zobrazí menu usnadnění přístupu
 • Windows +F – zobrazí dialog hledání
 • Windows +L – uzamkne počítač
 • Windows +T – zobrazí náhledy spuštěných aplikaci
 • Windows +0…9 – spustí n-tou aplikaci v panelu rychlé spuštění
 • Windows +B – přesune kurzor do oblasti ikon rezidentních programů, času a nastavení klávesnice
 • Windows +PAUSE – zobrazí vlastnosti systému(pamět, procesor, verze OS, jméno atd.)
 • PRAVÝ SHIFT podržet 8 sekund – zapne/vypne filtrování kláves(pokud píšete rychle všemi 10-ti tak raději vypnout)
 • LEVÝ ALT + LEVÝ SHIFT + PRINTSCREEN – přepne zobrazení do vysokého kontrastu(pokud vám svítí slunce na monitor)
 • NUMLOCK podržet 5 sekund, zapne ozvučení kláves Caps Lock, Num Lock a Scroll Lock
 • 5x SHIFT – zapne funkci psaní jedním prstem(pokud nemůžete držet dvě klávesy najednou, např. SHIFT + písmeno)
 • LEVÝ ALT + LEVÝ SHIFT + NUMLOCK – zapne ovládání myši klávesami(pokud vaše myš stávkuje)
 • F1 – zobrazí nápovědu
 • CTRL+C – zkopíruje vybranou položku
 • CTRL+X – vyjme vybranou položku
 • CTRL+V – vloží uloženou položku
 • CTRL+Z – vrátí poslední příkaz
 • CTRL+Y – znovu provede vrácený příkaz
 • DELETE – smaže položku a vloží ji do odpadkového koše
 • SHIFT+DELETE – smaže položku bez možnosti obnovení
 • F2 – přejmenuje zvolenou položku
 • CTRL+PRAVÁ ŠIPKA – přesune kurzor na začátek příštího slova
 • CTRL+LEVÁ ŠIPKA – přesune kurzor na začátek předchozího slova
 • CTRL+ŠIPKA DOLŮ – přesune kurzor na začátek následujícího odstavce
 • CTRL+ŠIPKA NAHORU – přesune kurzor na začátek předchozího odstavce
 • CTRL+SHIFT a šipky – označí blok textu
 • SHIFT a šipky – označí více než jednu položku v okně nebo na ploše, vybere text v dokumentu
 • CTRL +MEZERNÍK a šipky – vybere více jednotlivých položek v okně nebo na ploše
 • CTRL+A – vybere všechny položky v dokumentu nebo okně
 • F3- otevře dialog hledání dokumentu nebo složky
 • ALT+ENTER – zobrazí vlastnosti pro vybranou položku
 • ALT+F4 – zavře aktivní položku nebo program
 • ALT+MEZERNÍK – otevře zkrácené menu pro aktivní položku
 • CTRL+F4 – zavře aktivní dokument (v programu, který umožňuje otevřít více dokumentů)
 • ALT+TAB – přepínání mezi otevřenými položkamu
 • CTRL+ALT+TAB – umožní přepínat mezi aktivními položkami šipkami
 • CTRL+kolečko na myši – změní velikost ikon na displeji
 • Windows + TAB – přepínání mezi programy na spodní liště
 • CTRL+Windows + TAB – přepínání mezi programy na spodní liště v opačném pořadí
 • ALT+ESC – přepínání mezi položkami, které byly otevřeny
 • F6 – přepínání mezi oblastmi v dokumetu nebo na ploše
 • F4 – zobrazí adresní okénko v IE
 • SHIFT+F10 – zobrazí menu klávesových zkratek pro vybranou položku
 • CTRL+ESC – otevře start menu(stejné jako klávesa Windows)
 • F10 – aktivuje menu v aktivním programu
 • PRAVÁ ŠIPKA – otevře následující menu v pravo nebo otevře submenu
 • LEVÁ ŠIPKA – otevře následující menu v vlevo nebo otevře submenu
 • F5 – obnoví(překreslí) otevřené okno
 • ALT+ŠIPKA NAHORU – zobrazí nadřazený adresář v IE
 • ESC – zruší probíhající úlohu
 • CTRL+SHIFT+ESC – otevře správce programů
 • SHIFT při vložení CD – zabrání automatickému přehrání média

Klávesové zkratky v dialogových oknech

 • CTRL+TAB – přesun mezi tabelátory dopředu
 • CTRL+SHIFT+TAB – přesun mezi tabelátory dozadu
 • TAB – přesun v položkách volby dopředu
 • SHIFT+TAB – přesun v položkách volby dozadu
 • ALT+podtržené písmeno – provede příkaz (nebo vybere volbu) která odpovídá písmenu
 • ENTER – nahrazuje kliknutí myši na na vybrané položce nebo příkazu
 • MEZERNÍK – nastaví nebo vymaže položku v výběrovém poli
 • Arrow keys – vybere jiné tlačítko v připadě, že je nějaké tlačítko vybráno
 • F1 – zobrazí nápovědu
 • F4 – zobrazí položky aktivního seznamu
 • BACKSPACE – otevře nadřazenou složku v dialogu uložení nebo otevření souboru